Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim) 

ABSOLWENCI studiów uzyskają metodyczne przygotowanie do  nauczania j. angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z 12 marca 2009r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej).

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3 700 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Piła;

ZAKWATEROWANIE 

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukoncznia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokosci 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4,

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 

  

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 700 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie