Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Gość


Nasze ośrodki


WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają m.in. wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania i metodyki pracy.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym -psychologia kliniczna, psychiatria dzieci i młodzieży, elementy neurologii wieku rozwojowego, autyzm dziecięcy, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, biomedyczne koncepcje oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu, sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej;
 • dydaktyka specjalna - metody oddziaływań opierające się na koncepcjach zaburzeń sensorycznych, metody oddziaływań ukierunkowanych na terapię kontaktu i więzi, metody edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych, komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • praktyki - 120 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia  - 2900 zł za całość (płatne w ratach)
 • miejsce - Piła

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

 Piła, ul. Brzozowa 4

 tel. kom.: 530 765 750

 marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl 

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 900 zł za całość

 

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie