Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Gość


Nasze ośrodki


WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Wg najnowszej klasyfikacji chorób psychicznych DSM-5 i medycznej grupa zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmuje swym obszarem zaburzenia, które wcześniej funkcjonowały jako oddzielne jednostki. Są to zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju bliżej nieokreślone oraz dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.

Nazwa spektrum autyzmu uznawana jest również w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia.

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają m.in. wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania i metodyki pracy.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym -psychologia kliniczna, psychiatria dzieci i młodzieży, elementy neurologii wieku rozwojowego, autyzm dziecięcy, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, biomedyczne koncepcje oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu, sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej; 240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • dydaktyka specjalna - metody oddziaływań opierające się na koncepcjach zaburzeń sensorycznych, metody oddziaływań ukierunkowanych na terapię kontaktu i więzi, metody edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych, komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu; 150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • praktyki - 120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia  - 3600 zł* za całość dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 4000 zł** za całość dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3600 zł*/4000 zł**

 

<<specjalności nauczycielskie