Wychowanie do życia w rodzinie

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie, na każdym etapie edukacyjnym.

 

PLAN STUDIÓW

Etyka zawodu, Antropologiczne, socjologiczne i prawne podstawy wychowania do życia w rodzinie, Podstawowe zagadnienia biomedyczne, Wybrane zagadnienia z edukacji seksualnej, Wybrane zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne, Komunikacja interpersonalna. Plan zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  • Dydaktyka przedmiotu: 90 h
  • Praktyki: 90 h

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec;

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
  2. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  3. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie