Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENT uzyska formalne uprawnienia do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz wyżej wymienionych uprawnień absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć dodatkowych z tańca oraz wszechstronnie opanuje praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie różnych form i stylów tańca.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • metodyczne aspekty pracy z dzieckiem na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - edukacja językowa, polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, zajęcia techniczne i komputerowe, wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej, warsztat zabawy, taniec;
 • dydaktyka przedmiotu: metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego;
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3 700 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Piła;

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel./fax: 67 349 29 22, tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 


 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 700 zł za całość