Tyflopedagogika

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

„TYFLOPEDAGOGIKA”

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z osobami z  wadami wzroku,

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: pedagogika specjalna, tyflopedagogika, psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej), anatomia,  fizjologia, patologia narządu wzroku, orientacja w przestrzeni, rehabilitacja widzenia, metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących,  rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym, brajlowskie metody porozumiewania się, warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • czesne za studia - 2 900 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Piła 

ZAKWATEROWANIE:

Piła: 

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 900 zł za całość

 

 

 

 

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie