Tyflopedagogika

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

„TYFLOPEDAGOGIKA”

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z osobami z  wadami wzroku,

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: pedagogika specjalna, tyflopedagogika, psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej), anatomia,  fizjologia, patologia narządu wzroku, orientacja w przestrzeni, rehabilitacja widzenia, metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących,  rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym, brajlowskie metody porozumiewania się, warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • czas trwania - 3 semestry
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • czesne za studia - 3600 zł*/4000 zł** za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
  2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
  3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł  na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT 

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

*dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3600zł*/ 4000 zł** za całość

 

 

 

 

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie