Etyka

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

ETYKA

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI - celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyki we wszystkich typach szkół.

PLAN NAUCZANIA

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – Wprowadzenie do filozofii, Elementy historii i filozofii, Elementy religioznawstwa, Etyka ogólna z metaetyką, Etyka stosowana, Etyka społeczna i polityczna, Etyka zawodu nauczyciela, Historia doktryn politycznych.

Dydaktyka przedmiotu: metodyka etyki (90h)

Praktyki: 90 h (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą kawową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
  2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
  3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 
KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

 <<specjalności nauczycielskie