Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac

Gość


Nasze ośrodki


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Opis specjalności

Wybierając tę specjalność Student pozyska specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie profesjonalnego zarządzania personelem, rozliczania świadczeń pracowników, dokumentacji podatkowej, kadrowej i ZUS, a także prawa pracy.

Nabędzie również umiejętności związane z pozapracowniczymi formami zatrudnienia oraz psychologii zarządzania kadrami koncentrującej się na efektywnych procesach rekrutacji i selekcji, motywowania oraz przeprowadzania badań i ocen w organizacji.

Student tej specjalności będzie potrafił prawidłowo zorganizować pracę administracji kadrowo-płacowej oraz rozwijać dobrą komunikację i rozwiązywać konflikty.

Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Atutem studiów jest duża liczba ćwiczeń praktycznych, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac posiada niezbędną wiedzę do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kadrowo-płacowym, rozliczeniowym oraz zarządczym. Potrafi także w sprawny i kompetentny sposób przeprowadzać rekrutację pracowników oraz ich ocenę wdrażając przy tym kompetencyjne systemy zarządzania personelem.

Absolwent tej specjalności wyposażony jest również w aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz kluczowych elementów administracyjnej opieki nad zatrudnianiem. Zna przepisy podatkowe, a także zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Posiada również umiejętności negocjowania umów z perspektywy działu kadr i płac oraz planowania czasu pracy kadrowca.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: kierownik, specjalista ds. kadr i płac, konsultant i doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, menedżer w departamencie HR, kierownik w instytucjach usługowych.

     eRekrutacja

 <<zarządzanie