Systemy informatyczne w zarządzaniu

Gość


Nasze ośrodki

Systemy informatyczne w zarządzaniu


Opis specjalności

Wybierając tę specjalność Student potrafił będzie prowadzić własne przedsiębiorstwo z wykorzystaniem systemów informatycznych. W związku z tym zdobędzie kompleksową wiedzę łączącą kompetencje i umiejętności informatyka ze znajomością procesów biznesowych, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji i kierowania zespołami. Poprzez połączenie tych obszarów wiedzy Student posiądzie wykształcenie dające konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

W ramach specjalności Student zdobędzie wiedzę na temat budowania małych sieci komputerowych, pisania prostych aplikacji multimedialnych, wykorzystywania i projektowania baz danych oraz eksploatacji zasobów sieci Internet. Potrafił także będzie projektować, wybierać, wdrażać i eksploatować zintegrowane systemy zarządzania.

Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując
o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Atutem studiów jest duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Systemy informatyczne w zarządzaniu po jej ukończeniu nabędzie umiejętności związane z instalacją i utrzymywaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, a w szczególności systemów ERP i CRM. Pozna także techniki, które służą do podejmowania decyzji.

Absolwent tej specjalności potrafił będzie sprawnie zarządzać biznesowymi systemami informatycznymi związanymi z obiegiem dokumentów, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz wykorzystaniem technik informatycznych do promocji firmy.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich branżach, gdzie zarządzanie oparte jest na systemach informatycznych m.in. na następujących stanowiskach: konsultant lub wdrożeniowiec zintegrowanego systemu informatycznego, specjalista ds. informatyki, specjalista ds. baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. wykorzystania systemów informatycznych w podmiotach gospodarczych. 

  

 

  

 <<zarządzanie