Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację.

PLAN NAUCZANIA obejmuje następujace przedmioty specjalnościowe: organizacja i zarządzanie biblioteką, marketing edukacyjny - kreowanie wizji szkoły i biblioteki, metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów bibliotecznych, organizacja działalnosci informacyjnej, multimedia w systemie komunikacji społecznej, edytorstwo w praktyce bibliotecznej, bibliotekarstwo współczesne, automatyzacja biblioteki i komputerowe systemy biblioteczne, wstęp do bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wprowadzenie do kultury książki, wybrane zagadnienia psychologii kierowania, finanse publiczne

 

(zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.plWydział Zamiejscowy w Wągrowcu

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość