Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację.

PLAN NAUCZANIA obejmuje następujace przedmioty specjalnościowe: organizacja i zarządzanie biblioteką, marketing edukacyjny - kreowanie wizji szkoły i biblioteki, metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów bibliotecznych, organizacja działalnosci informacyjnej, multimedia w systemie komunikacji społecznej, edytorstwo w praktyce bibliotecznej, bibliotekarstwo współczesne, automatyzacja biblioteki i komputerowe systemy biblioteczne, wstęp do bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wprowadzenie do kultury książki, wybrane zagadnienia psychologii kierowania, finanse publiczne (zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
  2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
  3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość