Biologia w szkole

Gość


Nasze ośrodki


 STUDIA PODYPLOMOWE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

BIOLOGIA W SZKOLE

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają kwalifikacje do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich .

PLAN NAUCZANIA

 

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej, Podstawy biochemii, Biologia komórki, Immunologia – choroby i walka z nimi, Podstawy mikrobiologii, Ewolucjonizm, Biologia człowieka, Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia, Królestwo świata żywego, Fizjologia roślin i zwierząt, Ekologia i ochrona przyrody.

 

Dydaktyka przedmiotu: metodyka etyki (90h)

 

Praktyki: 90 h (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-20:00, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

 WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
  2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
  3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość