CHEMIA W SZKOLE

Gość


Nasze ośrodki


 STUDIA PODYPLOMOWE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

CHEMIA W SZKOLE

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają kwalifikacje do nauczania  chemii na każdym etapie edukacji.

PLAN NAUCZANIA:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna z elementami biochemii, Podstawy chemii fizycznej, Chemia analityczna z elementami ochrony środowiska, Chemia kwantowa, Technologie chemiczne, Wybrane doświadczenia z chemii.

Dydaktyka przedmiotu: metodyka etyki (90h)

Praktyki: 90 h (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą kawową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne:  3 500 zł za całość