FIZYKA W SZKOLE

Gość


Nasze ośrodki


 STUDIA PODYPLOMOWE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

FIZYKA W SZKOLE

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają kwalifikacje do nauczania fizykii w szkołach podstwowych i średnich.

PLAN NAUCZANIA: 

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – podstawy matematyczne, mechanika, fizyka jądrowa, fizyka atomowa, podstawy astronomia, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, fale elektromagnetyczne, wybrane doświadczenia z fizyki.

Dydaktyka przedmiotu: metodyka fizyki (90h)

Praktyki: 90 h (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą kawową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Piła;

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 KONTAKT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość