Filozofia w szkole

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

FILOZOFIA W SZKOLE

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania filozofii we wszystkich typach szkół.

PLAN STUDIÓW: Wstęp do filozofii, Historia filozofii antycznej i średniowiecznej, Elementy logiki, Retoryka z erystyką, Analiza tekstu filozoficznego, Epistemologia, Współczesne problemy filozofii.

Plan zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sob 9:00 - 18:00, nd 9:00 - 16:00)
 • forma zakończenia - egzamin końcowy
 • czesne za studia -  3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Piła, Wągrowiec;

ZAKWATEROWANIE

Gniezno 

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80
Piła
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości Gniezno, Wągrowiec :200 zł, Piła:50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak

Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208

tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

 tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

<<specjalności nauczycielskie