Filozofia w szkole

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

FILOZOFIA W SZKOLE

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania filozofii we wszystkich typach szkół.

PLAN STUDIÓW: Wstęp do filozofii, Historia filozofii antycznej i średniowiecznej, Elementy logiki, Retoryka z erystyką, Analiza tekstu filozoficznego, Epistemologia, Współczesne problemy filozofii.

Plan zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sob 9:00 - 18:00, nd 9:00 - 16:00)
  • forma zakończenia - egzamin końcowy
  • czesne za studia -  3 500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec;

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

  1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
  2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
  3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł  na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

<<specjalności nauczycielskie