Działalność Naukowa GSW Milenium - 2016

Gość


Nasze ośrodki


2016
GRUDZIEŃ  
 • Kraków, 8-9 grudnia 2016 r. - Ogólnopolska Transdycyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze”. Organizator: Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
  Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium 
  prelegentem, prowadzącym sesję, uczestnikiem w dyskusji panelowej nt. „Zarządzania Szlakami kulturowymi – dobre praktyki” .
 
 • 2 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja „Działalność biznesowa w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Edukacji Menedżerskiej. Patronat nad konferencją objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  Podczas konferencji zaprezentowano kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

  W konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil.
  program konferencji
 
 • 01 grudnia 2016 r. w Wągrowcu odbyło się seminarium na temat: „(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu” pod patronatem  Rektora GSW Milenium dr Huberta Palucha. W seminarium uczestniczył - reprezentując społeczność akademicką Milenium - dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi oraz dr Anna Bęczkowska.  Serdecznie dziękujemy i gratulujemy organizatorowi wspaniałego wydarzenia - Kierownikowi Ośrodka Kuratorskiego w Wągrowcu Pani Iwonie Nowak.
  Galeria
         program seminarium
 
 LISTOPAD  
 • W dniu 28.11 br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się Debata „Jak Szwajcaria osiągnęła sukces? Idee dla Polski”. Organizatorem spotkania jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, ambasada Szwajcarii oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.
  W debacie uczestniczył dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium.

  Galeria
 
 • „Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”- to tytuł konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Polskie Stowarzyszenie Poligraferów w dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W trakcie konferencji odbyły się warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom szczegółowym, m.in. profilowaniu psychologicznemu sprawców aktów terroru, pozyskiwaniu informacji w Internecie, wykorzystaniu badań poligraficznych do pozyskiwania informacji czy też technikom prowadzenia przesłuchań i wywiadów.
  W konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil.

  program konferencji      certyfikat
 
 • Rektor GSW Milenium - dr Hubert Paluch - w dniu 9.11. 2016 r. na zaproszenie Dyrektora Generalnego SWISS CHAMBER POLAND Ulricha Schwendimann'a, uczestniczył w konferencji zagranicznej w Szwajcarii - 3. Polish - Swiss Roundtable - eHealth: ICT solutions for Health Tech. Partnerami strategicznymi konferencji były takie firmy jak: Comarch, Hicron, HuetteLaw, PGS Software, PWC oraz Roche.
  Zdjęcia
     program1   program2
 
 • 8 listopada br., Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu zorganizował konferencję "Prawne aspekty innowacji w biznesie". Podczas konferencji przeprowadzone zostały prelekcje w pięciu merytorycznych panelach.
  W konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil.

  program konferencji     zaświadczenie
 
 • W dniu 4.11.2016 roku w Wągrowcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyło się VII spotkanie środowisk nauczycielskich pt. „Nauczyciel wciąż uczy się, poznaje i próbuje”. W konferencji uczestniczył Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi, który przedstawił uczestnikom ofertę edukacyjną naszej uczelni, w tym Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych w Gnieźnie.
  Zdjęcia
   
 
 • W dniach 3-4 listopada 2016 roku w Dąbrowie Górniczej odbyła się XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA z podtytułem "Pedagogika społeczna w zmieniającym się świecie. Sąsiedztwo - środowisko życia jako dialog kultur i ludzi" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Uniwersytetem w Hradec Králové i Uniwersytetem Mateja Bela w Banskiej Bystricy. W konferencji udział wzięli dr Anna Knocińska oraz dr Przemysław Frąckowiak, którzy mieli wspólne wystąpienie podczas Panelu III. Bezpieczny wspólny świat nt. Zaufanie jako element kapitału społecznego polskiej resocjalizacji.
  fotorelacja
     program   certyfikat
 
 PAŹDZIERNIK  
 • Dnia 28 października 2016 roku w Poznaniu odbyły się Warsztaty Regionalne – Plagiat.pl. Warsztaty poruszą tematykę praw autorskich, stosowania zapożyczeń oraz narzędzi wspierających ochronę własności intelektualnej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zapoznania się nowościami oraz kluczowymi funkcjonalnościami systemu Antyplagiat, które zapewniają skuteczną procedurę procesu dyplomowania na uczelniach. Warsztaty w Poznaniu zostały zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym.
  W warsztatach uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil.

  zaświadczenie
 
 • W dniu 21.10.2016 r. w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jerzym Woźnickim. Podczas spotkania przeprowadzona została dyskusja na temat propozycji zmian legislacyjnych w prawie o szkolnictwie wyższym.
  W spotkaniu udział wzięła dr Anna Knocińska.

  program spotkania
 
 • W dniu 11 października 2016 roku w Poznaniu odbyła się konferencja: „German-Polish Platform: on the Road to innovative Europe” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych oraz wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji było pogłębienie dialogu między przedstawicielami sektorów polskiej i niemieckiej nauki, administracji, biznesu. W konferencji uczestniczył dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz dr Peter Odrakiewicz.
  program konferencji

  zdjęcia    
 
 CZERWIEC  
 • W dniach 15-16 czerwca 2016 roku w Domu Pracy Twórczej w Obrzycku odbyło się cykliczne seminarium naukowe „Warsztat badawczy historyka wychowania” na temat „Źródła materialne w badaniach historyczno-pedagogicznych”. Seminarium zorganizowane zostało przez Zakład Historii Wychowania WSE UAM. W seminarium uczestniczyli dr Anna Knocińska i dr Mikołaj Brenk.
  program seminarium

 
 MAJ  
 • W dniach 30-31 maja 2016 roku w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium odbyła sięIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności...” nt. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania. Jednym z głównych organizatorów była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
  Konferencje otworzyli przedstawiciele władz uczelni-organizatorów: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium - Rektor GSW Milenium, dr Anna Knocińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium, mgr Krzysztof Gawrecki - Kanclerz GSW Milenium, prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk -Prorektor WWSSE w Środzie Wlkp., doc. dr Przemysław Frąckowiak - Rektor WWSSE w Środzie Wlkp.

  Obrady rozpoczęły sesje plenarne, podczas których omawiane były m.in. zagadnienia związane z: pomocą i wsparciem z perspektywy aksjologicznej, formami pomocy osobom powracającym z sekt czy kształceniem kadr dla potrzeb uspołecznionego systemu resocjalizacji.

  Po zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup, podczas których brali udział w sesjach panelowych. Omówione zostały zagadnienia związane z: koncepcjami i dylematami pomagania w teorii i praktyce społecznej, wspomaganiem procesu resocjalizacji, pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce, pomaganiem osobom chorym i niepełnosprawnym na różnych etapach życia, wspomaganiem jakości życia osób w fazie późnej dorosłości.

  Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty szkoleniowe związane m.in. z resocjalizacyjnym treningiem Georga Nelsona, diagnozą interakcyjną jako podstawą planowania pomocy.

  Konferencja została zorganizowana przez: Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium, Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej, Pracownię Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Uniwersytet Zielonogórski, Katedrę Teorii i Filozofii Wychowania oraz Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).

  www.konferencja.milenium.edu.pl

  Zobacz zdjęcia z konferencji:  Dzień 1   Dzień 2 

 
 • W dniach od 31 maja do 1 czerwca br. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacyjności w Olsztynie odbyła się Konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regiony Warmii i Mazur”.
  Pierwszego dnia było można wysłuchać wykładów ekspertów oraz wziąć udział w dyskusji, drugiego odbyły się warsztaty.
  W konferencji uczestniczył dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium, który w dniu 31 maja przeprowadził wykład na temat „Wykorzystania potencjału szlaków tematycznych w tworzeniu lokalnej i regionalnej oferty turystyczno-kulturowej”. Drugiego dnia przeprowadził bloki warsztatowe.
  Organizatorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego we współpracy z powiatami ziemskimi województwa, Polską Organizacją Turystyczną oraz Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną.
 
 • GSW Milenium zaprasza do udziału w IV  Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty efektywności…” Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania.
  Konferencja odbędzie się w dniach: 30 – 31 maja 2016 roku, w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, 62-200 Gniezno, ul. Leopolda Okulickiego 3a.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.konferencja.milenium.edu.pl
 
 • W dniu 11 maja 2016 roku w Katowicach odbyła się konferencja KREATYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU XXI WIEKU INNOWACJE-BIZNES-KAPITAŁ LUDZKI- MARKETING-LOGISTYKA zorganizowana przez Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
  W konferencji udział wzięły dr A. Bęczkowska, dr A. Kańczukowska-Stadnik, które wygłosiły referat na temat „Znaczenia autorytetu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi”.

  program konferencji
       certyfikat     certyfikat    certyfikat    certyfikat

 
 KWIECIEŃ  
 • Dnia 27.04.2016 roku w Warszawie odbyło się seminarium nt. uznawania zagranicznych dokumentów o wykształceniu, zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W seminarium udział wzięli: mgr Krzysztof Gawrecki, dr Anna Knocińska, dr Hubert Paluch.
  program seminarium

 
 • W dniach 25 i 26 kwietnia 2016 roku w Bielsko-Białej odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „ Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności”.
  Organizatorzy: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, uczelnie z kilku krajów.

  W konferencji uczestniczył prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki, który wygłosił referat na temat: „Jak kształcić nauczyciela kreatywnej szkoły”. 
  Certyfikat
 
 • W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance odbył się Jubileusz z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance. W uroczystości udział wzięła dr Anna Knocińska, podczas której wygłosiła prelekcję pt. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
  podziękowanie

 
 LUTY  
 • Dnia 23.02.2016 roku w Warszawie odbyło się XX seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE RECENZJE PRAC NAUKOWYCH PROCEDURY, PRAKTYKA, KONTROWERSJE zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki. W programie między innymi:
  - Etyka publikacji naukowych i ich recenzji. Ghostwriting i quest autorship - jako przejawy nierzetelności naukowej.

  - Recenzje prac naukowych a prawa autorskie. Jak pisać recenzje, aby nie naruszać praw autorskich.
  - Uczciwi Recenzenci Potrzebni od Razu.
  - Zasady recenzowania artykułów naukowych i odpowiedzi autorów na uwagi recenzenta(ów).
  - Dobre praktyki w recenzowaniu projektów badawczych. Perspektywa recenzenta i wnioskodawcy.
  - Pozyskiwanie recenzentów i współpraca z nimi w procesie wydawania prestiżowych czasopism naukowych.
  W seminarium uczestniczyli: dr Anna Knocińska, dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium.
  fotorelacja