Działalność Naukowa GSW Milenium - 2019

Gość


Nasze ośrodki


 

2019
LISTOPAD
 • 29.11.2019 r. przedstawicielki Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat" wzięły udział w V Konferencji Naukowej pt.: ,,O różnych drogach doskonalenia zdrowia w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym psychologów i pedagogów szkolnych" zorganizowanej przez Pracownię Edukacji Zdrowotnej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład komitetu naukowego wchodziła opiekunka Koła dr Agata Woźniak, która wygłosiła prelekcję pt. ,,Krótkoterminowe konsultacje w przedszkolu i szkole. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach". Czytaj więcej

 • W dniu 21.11.2019 r. Kanclerz GSW Milenium Krzysztof Gawrecki oraz dziekan WNS dr Tomasz Albiński wzięli udział w VII Konferencji Rektorów i Zarządzających Szkołami Wyższymi, która odbyła się w Serocku. Czytaj więcej

 • W dniach 18-19.11.2019 r. w Zielonej Górze została zorganizowana III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pedagogika Dziecka. Tradycje dla współczesności”. Konferencja miała szczególny wymiar, ponieważ w trakcie naukowego spotkania uczestnicy mogli wspólnie uczcić jubileusz 90-lecia życia i 70-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Marii Jakowickiej. Konferencja odbyła się w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego. W konferencji uczestniczyła dr Katarzyna Miłek, wykładowca GSW Milenium. Pani doktor wygłosiła referat zatytułowany "Wpływ zabaw twórczych na wychowanie i rozwój dzieci 5-letnich w przedszkolu". Progarm Certyfikat

PAŹDZIERNIK
 • W dniu 25.10.2019 r. odbyła się Konferencja Naukowa: „Work – life balance w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniach nauczycieli”, zorganizowana w ramach współpracy Pracowni Edukacji Zdrowotnej, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W konferencji udział wzięły: członkinie Koła Pasjonat i zarazem studentki kierunku pedagogika GSW Milenium oraz opiekun koła dr Agata Woźniak, która była jedną z prelegentek tej konferencji. Czytaj więcej
 • 15.10.2019 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji” dedykowana wszystkim tym, którzy w swej pracy dydaktycznej spotykają się z uczniami neuronietypowymi. Konferencja była wynikiem współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Fiona. Organizatorem konferencji z ramienia GSW Milenium oraz panelistkom była dr Paulina Gołaska. Czytaj więcej
 • Dr Piotr Odrakiewicz wziął udział w siódmej Międzynarodowej Konferencji z cyklu Annual Humanistic Management Conference zorganizowanej przez Humanistic Management Network. Konferencja odbyła się w dniach 10-11.10.2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Czytaj więcej
 • Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium, został laureatem prestiżowej nagrody Artykuł Roku 2018 w "Folia Turistica" . Jego artykuł pt. „Polityka historyczna z etyką w tle. Patologie w kreowaniu doświadczeń turystów kulturowych” został uznany najlepszym artykułem opublikowanym w 2018 r na łamach "Folia Turistica" - najważniejszego polskiego czasopisma naukowego zajmującego się problemami turystyki. Czytaj więcej
WRZESIEŃ
 • 14.09.2019 r. w auli Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium odbyła się konferencja naukowa „Neurodydaktyka w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży”. Wzięło w niej udział 170 uczestników – nauczycieli i pedagogów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie świadomego rodzicielstwa. Czytaj więcej
SIERPIEŃ
 • W dniu 30.08.2019 r. odbył się wykład plenerowy dr. hab. prof. GSW Milenium Armina Mikosa von Rohrscheidt pt. "POLSKA „GRA O TRON”, czyli intrygujące dzieje dynastii Piastów (i co z tym dalej zrobić)" w centrum kultury „Latarnia na Wenei” nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Czytaj więcej
 • W dniu 16.08.2019 r. odbył się wykład plenerowy dr Agaty Woźniak pt. "Bezgraniczna miłość – miłość z granicami. Wakacyjne wyzwania dla rodziców” w centrum kultury „Latarnia na Wenei” nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Czytaj więcej
LIPIEC
 • W dniu 11.07.2019 r. odbył się plenerowy wykład dr Pauliny Gołaski na temat "Mity o niepełnosprawności i spektrum autyzmu, czyli know-how w relacjach z osobami o odmiennym modelu rozwojowym". Wykład odbył się w letnim centrum kultury "Latarnia na Wenei" nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Wykład poruszał zagadnienia szkodliwych etykiet, partnerstwa i odkrywaniu mocnych stron w relacjach z osobami z niepełnosprawnością. Relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.
CZERWIEC
 • W dniu 7.06.2019 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe „Inny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych”. Spotkanie miało na celu zainicjowanie dyskusji wśród zaproszonych przedstawicieli różnych placówek dla dzieci i młodzieży dotyczącej statusu szeroko pojmowanego „Innego”. Podczas seminarium dr Paulina Gołaska poprowadziła warsztaty z obszaru pracy terapeutycznej z „Innym” (Inność-odmienność-nietypowość-wyjątkowość). Praca terapeutyczna z dzieckiem oparta na zasobach. Warsztaty okazały się inspirującym spotkaniem obfitym w wiele możliwości wymiany wspólnych doświadczeń uczestników.


MAJ
 • W dniu 13.05.2019 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Do twarzy mi nie tylko w niebieskim – o barwach wokół autyzmu w codziennej komunikacji” organizowana przez Oddział Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Pozarządowym partnerem inicjatywy była poznańska Fundacja FIONA. Podczas konferencji dr Paulina Gołaska, wykładowca GSW Milenium, przedstawiła temat dotyczący dwóch form komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu uwzględniający ich poziom przeciążenia bodźcami oraz możliwości przetwarzania informacji. Referat miał wymiar stricte praktyczny i zawierał jasne przedstawienie możliwych sposobów porozumiewania się z uczniami neuronietypowymi. Na konferencji obecni byli rodzice osób w spektrum, specjaliści, przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki, a także studenci. Oby więcej takich spotkań! 

           Zdjęcia z konferencji


KWIECIEŃ
 • Wykładowczyni GSW Milenium w Gnieźnie mł. insp. Anna Hedrych-Stanisławska, która podejmuje pracę zawodową w Straży Miejskiej we Wrześni, uczestniczyła w kwietniowej konferencji organizowanej przez I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Wrześni z okazji 100-lecia Polskiej Kurateli Sądowej. W konferencji brali także udział m.in. zaproszeni goście: kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu Irena Szostak, jej zastępca Jarosław Konarkowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski i prezes  Sądu Rejonowego we Wrześni Tomasz Ignatowicz oraz wrzesińscy kuratorzy zawodowi i społeczni. W uroczystości, która odbyła się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni nasza wykładowczyni wystąpiła w roli prelegenta prezentując wykład, dotyczący efektywności w praktycznej realizacji kary ograniczenia wolności i pracy społecznie-użytecznej w oparciu o wieloletnią współpracę straży miejskiej z kuratorami sądowymi, którą zakończyła autorskim reportażem. Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali także: Paweł Czerny kurator specjalista z II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Adam Trawiński kierownik poradni uzależnień i współuzależnień Centrum „U”, Łukasz Tokarski pedagog szkolny, terapeuta do spraw uzależnień oraz asp. Waldemar Nather kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Konferencja zakończyła się podziękowaniami dla kuratorów społecznych za ich służebną prace na rzecz lokalnej społeczności. 
           Zdjęcia z konferencji

      
 •  Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Z tej okazji w całej Polsce organizowanych jest wiele konferencji, seminariów oraz debat publicznych dotyczących dobrych praktyk w zakresie wspierania osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z takich inicjatyw była konferencja „Zrozumieć autyzm. Standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu”, która odbyła się 06.04.2019 r. w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Konferencja organizowana była przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe. Podczas konferencji nasza wykładowczyni, dr Paulina Gołaska omówiła dwa zagadnienia – przyczyny oraz sposoby rozumienia spektrum autyzmu i wartość relacji w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum. Spotkanie było okazją do popularyzowania wiedzy wśród przyszłych lekarzy i nie tylko. Na widowni obecni byli również pedagodzy oraz rodzice osób ze spektrum. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia tego typu inicjatywa na Uniwersytecie Medycznym.

           Zdjęcia z konferencji
 • W miniony wtorek (02.04.2019r.) w Lesznie odbyła się Konferencja „Mity i stereotypy o niepełnosprawności” będąca częścią trwającej w mieście kampanii „Świadomość Niepełnosprawności” organizowanej przez Miasto Leszno i leszczyńskie organizacje pozarządowe. W panelu eksperckim swoje referaty zaprezentowali pani Ania Janiak z Fundacji FIONA, pan Jerzy Janiak z Fundacji Aktywnych Furia oraz Niebieskiej Fali, pan Jacek Kielin ze Strefy Dobrych Emocji oraz dr Paulina Gołaska, wykładowczyni GSW Milenium.

  Dr Gołaska opowiedziała podczas wystąpienia o mitach w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Konferencja była tłumaczona na język migowy przez panią Ewę Gano - prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON, a prowadził ją Wojciech Otto prezes Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat". Po konferencji odbyła się część artystyczna, a także symboliczne oświetlenie leszczyńskiego Ratusza na niebiesko jako ważnego elementu obchodów Dnia Świadomości Autyzmu.

            Zdjęcia z konferencji

MARZEC
 • W dniach 20-22.03.2019r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w Poznaniu odbyło się Seminarium „Wielkopolskie Innowacje Społeczne”, podczas którego 30 innowatorów prezentowało wyniki swojej kilkuletniej pracy związanej z tworzeniem mikrousług opiekuńczych dedykowanych seniorom oraz osobom z niepełnosprawnością, a także spektrum autyzmu.

  Trzeci dzień poświęcony był innowacjom kierowanym do osób neuronietypowych, ich rodzin, a także specjalistów z nimi pracujących. Jedną z prezentowanych innowacji był projekt „Autyzm relacyjnie”, którego autorką jest dr Paulina Gołaska, wykładowca GSW Milenium. Ideą projektu jest wdrożenie programu terapeutycznego na terenie placówek oświatowych kierujących swoją ofertę do uczniów ze spektrum autyzmu.

  Program jest skoncentrowany na wspieraniu rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, a także przygotowaniu środowiska szkolnego do ich wejścia w grupę klasową. Projekt zyskał aprobatę sędziów oraz publiczności, w najbliższym czasie kontynuowane będą rozmowy na temat możliwości jego wdrażania na szerszą skalę. Trzymamy kciuki! 

           Zdjęcia z seminarium
           Pobierz program
 
 • W czwartek 21.03.2019 r. gościliśmy w Powiecie Chodzieskim. W ramach maratonu wykładów otwartych zorganizowanych przez Wydział Zamiejscowy GSW Milenium w Wągrowcu uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży mieli możliwość wysłuchania wykładu otwartego dr Anny Bęczkowskiej – doświadczonej wykładowczyni Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Komunikacja interpersonalna i negocjacje”. Przed wykładem tradycyjnie dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu przedstawił uczniom informacje o uczelni oraz ofertę studiów.    
           Zdjęcia z wykładu
 
 • W poniedziałek 11.03.2019 r. około 130 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu (Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu) wysłuchało wykładu otwartego, który wygłosił dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Czy wojna może być ciekawa? Zarządzanie w turystyce militarnej”.

           Zdjęcia z wykładu


LUTY

 • W dniu 26.02.2019 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Autyzm w domu i szkole”. W konferencji wzięła udział dr Paulina Gołaska, wykładowca GSW Milenium. Dr Paulina Gołaska przeprowadziła wykład ”Obciążenia emocjonalne w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu i ich rodzinami”.


 • We wtorek 12.02.2019 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego mieli możliwość zapoznać się z ofertą studiów GSW Milenium i wysłuchania wykładu otwartego dr. hab. A. Mikosa von Rohrscheidta, prof. GSW Milenium – znanego kulturoznawcy, historyka, praktyka i doświadczonego wykładowcy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na temat „Jakie historie opowiada dziedzictwo i jak to wykorzystać? Zarządzanie szlakami kulturowymi w turystyce”. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół mgr Beacie Dobrochowskiej-Byczyńskiej - za możliwość wygłoszenia wykładu.

 • W dniu 11.02.2019 r. w Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu odbył się wykład otwarty z cyklu „W świecie zaburzeń neurorozwojowych”. Udział w nim wzięła dr Paulina Gołaska, wykładowca GSW Milenium przeprowadzając wykład pt. „Rola psychologa w zespole rehabilitacyjnym dziecka z ASD”.

           Zdjęcia z wykładu
           Program