Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Gość


Nasze ośrodki


Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

•   Studia odpowiadają na aktualne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy, począwszy od większych przedsiębiorstw, gdzie potrzebny jest specjalista zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy, skończywszy na małej firmie.

•   Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: pracownik działu prawno-administracyjnego, sekretarz zarządu, przedsiębiorca (właściciel firmy), specjalista ds. organizacyjno-prawnych, specjalista z  podstawową wiedzą prawniczą ds. ekonomicznych i zarządzania, manager, dyrektor zarządzający.

Czego się nauczysz?

•   ZARZĄDZANIE + PRAWO + FINANSE: Dzięki połączeniu wiedzy z kluczowych obszarów biznesowych staniesz się kompetentnym specjalistą zdolnym do podejmowania trafnych i potwierdzonych w prawie decyzji w zarządzaniu.

•   Nauczysz się korzystania w zarządzaniu z wiedzy prawniczej w kwestiach przekształceń kapitałowych, tworzenia umów handlowych, stosowania prawa podatkowego, bilansowego, administracyjnego i prawa pracy.

•   Będziesz potrafił praktycznie zastosować wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Nauczysz się interpretowania przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania firmy.

•   Zdobędziesz wiedzę związaną z organizacyjno-prawnymi aspektami zakładania i prowadzenia firmy, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. 

•   Będziesz znał zasady prowadzenia rozliczeń finansowo-podatkowych.

•   Dowiesz się, jak sporządzać plany gospodarcze, w tym biznesplan przedsięwzięcia, szacując przy tym jego opłacalność.

•   Poznasz aspekty dotyczące zarządzania innowacjami i sposobów ich finansowania. 

•   Nauczysz się wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

•   Będziesz potrafił sprawnie prowadzić i rozwijać własną firmę.

•   Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
-    Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
-    Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

>> Zobacz szczegółowy opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!