Zarządzanie dziedzictwem i zarządzanie w turystyce kulturowej

Gość


Nasze ośrodki


Zarządzanie dziedzictwem i zarządzanie w turystyce kulturowej

I stopień /studia licencjackie/


Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy w:

•    organizacjach zarządzających lokalnymi produktami turystycznymi,

•    urzędach, jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za promocję kultury i turystyki,

•    ośrodkach informacji turystycznej,

•    w biurach podróży wyspecjalizowanych w turystyce kulturowej i edukacyjnej, firmach z branży turystycznej, internetowych portalach turystycznych,

•    muzeach i galeriach,

•    centrach kultury, 

•    organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się dziedzictwem i turystyką.


Czego się nauczysz?

Zostań kreatorem doświadczeń, liderem grupy kreatywnej, przewodnikiem turystycznym, edukatorem obiektowym, organizatorem i pilotem wycieczek kulturowych i edukacyjnych.

•   Zdobędziesz wiedzę i kompetencje przydatne do kierowania kreatywną organizacją kulturalną

•    Będziesz potrafił kreować, organizować, promować i sprzedawać lokalną ofertę kulturalną

•    Nauczysz się tworzenia i obsługi lokalnych produktów turystycznych

•    Staniesz się animatorem życia kulturalnego

•    Dowiesz się, jak tworzyć wydarzenia kulturalne, eventy turystyczne, festiwale tematyczne, warsztaty muzealne itp.

•    Będziesz potrafił tworzyć i zarządzać formami aktywności turystycznej ukierunkowanej na eksploatację dziedzictwa (szlaki turystyczne, oferta turystyczna zabytków, wycieczki kulturowe i edukacyjne, zorganizowane wycieczki do miejsc historycznych, wyprawy po szlakach kulturowych, wyjazdy na imprezy historyczne i kulturalne itp)

•    Znajomość podstaw przedsiębiorczości i biznesu pozwoli Ci
-  wspierać rozwój miasta, gminy i regionu, będącego celem organizowanej turystyki
-  prowadzić działalność gospodarczą w branży turystycznej


 

Opis specjalności

Jako absolwent tej specjalności będziesz potrafił pełnić rolę menagera dziedzictwa i obszarowego menagera turystyki.

•    Poznasz rozmaite strategie zarządzania dziedzictwem, obejmujące jego promocję i komercyjne wykorzystanie

•    Dowiesz się, jak organizować i finansować działalność turystyczną, jak budować sieci obsługi turystyki oraz jak kształtować wizerunek miejsca/obiektu dziedzictwa i wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa turystycznego.

•    Przygotujesz się do pełnienia roli profesjonalnego interpretatora dziedzictwa i lokalnego przewodnika turystycznego.

•    Będziesz profesjonalnie przygotowany do realizowania strategii marketingowych w turystyce lokalnej.

•    Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.

-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.


Studia z pasją!

Jak przyciągnąć turystów? Jak ciekawie zorganizować im czas? Jak prowadzić firmę w branży turystycznej? Jak promować i sprzedawać atrakcje turystyczne? Skąd czerpać pomysły?

•    Życie i kultura dawnych Słowian, bogactwo PRLu, piękno folkloru i sztuki ludowej, barwna historia pierwszych królów Polski – to tylko kilka przykładów naszego niezwykłego dziedzictwa.

•    Tradycja, kultura, zwyczaje –  dziedzictwo jest nie tylko kluczowym elementem tożsamości ludzi i spoiwem społeczeństw. Jest też głównym źródłem treści obecnych we współczesnej kulturze oraz - często niedocenianym – obszarem licznych wspólnych aktywności ludzi.

•    Turystyka dziedzictwa jest w skali globalnej zjawiskiem powszechnym. Przyjmuje rozmaite formy: zorganizowanych wycieczek do miejsc historycznych, objazdów ważnych miejsc różnych krajów, wypraw po szlakach kulturowych, wyjazdów dla uczestnictwa w cyklicznych imprezach historycznych i kulturalnych.

 


>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta


Patronat merytoryczny // Dr hab. prof. GSW Milenium Armin Mikos von Rohrscheidt

 

 

 

 

 

Specjalista nr 1 w Polsce z zakresu turystyki kulturowej. Ekspert w dziedzinie zarządzania w turystyce. Praktyk, zawodowo zajmujący się turystyką. Charyzmatyczny wykładowca, znakomity pedagog i szkoleniowiec.

  • Jako pierwszy w Polsce zajął się badaniami szlaków kulturowych. Autor nowej koncepcji Szlaku Piastowskiego. Prowadzi badania i opracowuje koncepcje modernizacji także dla polskich i europejskich szlaków kulturowych.
  • Założył i prowadzi internetowe czasopismo naukowe Turystyka Kulturowa - , które  dostarcza władzom samorządowym pomysły na organizacje i promocje turystyki lokalnej W każdym numerze znajduje się obszerna wkładka poświęcona jednemu z polskich powiatów, miast lub szlaków.
  • Współprowadzi wyspecjalizowane biuro turystyczne. Organizuje wycieczki, jest zawodowym pilotem wycieczek i przewodnikiem turystycznym.
  • Prowadzi szkolenia dla lokalnych grup przygotowujących produkty turystyczne.
  • Autor przewodników turystycznych. Jednym z nich, powstałym według jego nowatorskiej koncepcji, jest przewodnik „13 SPOSOBÓW NA GNIEZNO I OKOLICE”, którego tekst stał się również podstawą dla nowej aplikacji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Jego prace są wykorzystywane m.in. dla unowocześnienia oferty turystycznej polskich i zagranicznych muzeów oraz prywatnych kolekcji.

 

 

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!