Wychowanie fizyczne w szkole

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkole.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym (przedmioty) - Biomechanika, Anatomia funkcjonalna, Fizjologia wysiłku fizycznego, Teoria wychowania fizycznego i antropomotoryka, Biologiczny rozwój człowieka, Gimnastyka, Pływanie z elementami ratownictwa, Lekkoatletyka, Gry i zabawy ruchowe, Etnologia sportu, Sporty różne, Gry zespołowe (Piłka nożna, Piłka koszykowa, Piłka siatkowa, Piłka ręczna).;
 • dydaktyka przedmiotu - metodyka wychowania fizycznego (90h);
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł  na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


 

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość

 

 

 <<specjalności nauczycielskie