Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Gość


Nasze ośrodki


Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego 

II stopień (studia lmagisterskie)

Praca po studiach

•    Studia przygotowują do pracy w instytucjach administracji  samorządowej, ale również rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc).

•    Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, sekretarz biura zarządu, asystent prezesa, kierownik biura czy polityk.

Czego się nauczysz:

•   WIEDZA OGÓLNA: Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.

•   PRAWO: Staniesz się specjalistą z zakresu prawa prawa publicznego. Poznasz prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo cywilne. 

•   FINANSE: Nauczysz się zarządzania finansami publicznymi. Dowiesz się, jak stworzyć budżet i bilans jednostek terytorialnych, jak planować i organizować gospodarkę budżetową w administracji publicznej.

•   SAMORZĄDY: Poznasz funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Zgłębisz zasady funkcjonowania urzędów i innych placówek administracyjnych. Poznasz specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli. Nauczysz się budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych.

•   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Poznasz tajniki zamówień publicznych i organizacji przetargów. 

•   Nauczysz się organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów. Dowiesz się, jak zarządzać wizerunkiem organizacji.

•   Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa. 
-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Atuty

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo: 
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości), 
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości, 
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM 

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej. 

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/mies!   Tagi