Manager sportu

Gość


Nasze ośrodki


Manager sportu 

I stopień (studia licencjackie)

Opis specjalności

•    Celem specjalności jest nauczenie Studenta posługiwania się nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych. Studenci poznają sposoby wykorzystania narzędzi marketingowych. Dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności zarządcze, uwzględniając obecne realia panujące w branży sportowej.

•    W trakcie nauki Student opanuje również wiedzę w zakresie zarządzania finansami organizacji sportowych, organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej.

•     W ramach specjalności, dzięki profilowi praktycznemu studiów, poznasz specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w resorcie sportowym.

Dla kogo?

•    Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, nowo powstających organizacji sportu, przedsiębiorstw, które planują inwestycje w sport.

•    Studia kierowane są również do kadry zarządzającej publicznymi i prywatnymi obiektami sportowymi, między innymi klubami fitness, basenami, aquaparkami, stadionami, salami widowiskowo-sportowymi, a także do członków klubów, stowarzyszeń i związków sportowych oraz obecnych lub byłych sportowców.

Praca po studiach

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji, w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe, klubach fitness, jednostkach odnowy biologicznej.

Czego się nauczysz

•   Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze kultury fizycznej, podejmowania decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem pracowników w tej dziedzinie.

•   Poznasz mechanizmy efektywnego zarządzania w branży sportowej z wykorzystaniem różnego rodzaju strategii.

•   Będziesz potrafił zarządzać wizerunkiem organizacji, w której będziesz pracował.

•   Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji sportowych, zarządzania i kierowania projektami sportowymi.

•   Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu pozyskasz wiedzę m.in. z promocji, strategii konkurencji. Studiując niniejszą specjalność zostanie także wyposażony w wiedzę dotyczącą metod finansowania inwestycji oraz kształtowania umiejętności menedżerskich.

•   Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.


Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!