Konferencja "Neurodydaktyka w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży"

Gość


Nasze ośrodki


 

 

               

5

wybitnych

specjalistów

 

  

7

godzin wykładów

z przerwą kawową

i lunchem

  

1

zaświadczenie

udziału

w konferencji

 

 

14 września 2019

Gniezno,

Aula wielofunkcyjna

budynek B

ul. Okulickiego 3A

170 zł/os.

 

Rejestracja, odbiór materiałów konferencyjnych oraz potwierdzenia delegacji odbędzie się w budynku B (przed wejściem na aulę) od godziny 8:00.

Chęć uzyskania rachunku za konferencję należy zgłaszać wcześniej drogą e-mailową lub telefoniczną u Kwestora uczelni:

teresa.patrzek@milenium.edu.pl; +48 61 425 75 70 wew. 26

 

 

 

Program konferencji

 

08:00-09:00 - Rejestracja gości

09:00 - Otwarcie konferencji - Dr Iwona Gawrecka


Pierwsza część konferencji

Neuronalne podstawy edukacji i wychowania - moderatorzy: Dr Paulina Gołaska, Dr Aneta Kokot

09:15-10:15 - PROF. DR HAB. EWA MOJS - Epigenetyczne podstawy rozwoju układu nerwowego

10:15-11:15 - DR HAB. N. MED AGNIESZKA SŁOPIEŃ - Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym wpływające na rozwój i funkcjonowanie dziecka

11:15-11:30 - Przerwa kawowa

11:30-12:30 - DR MAREK KACZMARZYK - Dwa mózgi. Dlaczego tak trudno zrozumieć własne dzieci?

12:30-13:30 - DR MONIKA ZIELONA-JENEK - Rozwój ośrodkowego układu nerwowego a seksualność dzieci i młodzieży


13:30-14:00 - Przerwa obiadowa

 

Druga część konferencji

Neuronauka w procesie uczenia się - nauczania - moderatorzy: Dr Aneta Kokot, Dr Paulina Gołaska

14.00-15:00 - MGR ROBER BIELECKI - Jak neuronauka wspiera dydaktykę? Uczeń to nie dyktafon, a nauczyciel to nie megafon.

15:00-16:00 - DR MAREK KACZMARZYK - Neurodydaktyka a skuteczne uczenie się

16:00-16:15 - Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Prelegenci
                   
         

Prof. dr hab. Ewa Mojs – neuropsycholog, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca, autorka ponad 200 publikacji z zakresu zależności soma – psyche oraz neuropsychologii klinicznej, psycholog praktyk - prowadzi zajęcia z neurorehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami układu nerwowego.

 

 

 

                   
         

Dr Marek Kaczmarzyk – neurobiolog, neurodydaktyk, memetyk, wykładowca akademicki; twórca i koordynator licznych projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Propagator dydaktyki ewolucyjnej. Inicjator i organizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Właściciel firmy szkoleniowej „Neurodydaktyka dr Kaczmarzyka". Zobacz wykłady na YouTube

 

 

 

                   
         

Dr hab. n.med. Agnieszka Słopień – lekarz psychiatra, konsultant krajowy w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń odżywiania się , ADHD, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Pro Futuro.

 

 

 

                   
         

Dr Monika Zielona – Jenek – dr n. hum. w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczna. Wykładowca w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu oraz na Podyplomowych Studiach "Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia". Autorka prac naukowych dotyczących rozwoju seksualnego oraz jego uwarunkowań (m.in. wspólnie z Aleksandrą Chodecką "Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dzieci" wyd. 2010, GWP). Podejmuje pracę z klientami w warunkach indywidualnej praktyki psychologicznej i seksuologicznej. Współpracuje także z instytucjami (edukacyjnymi, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości) i organizacjami pozarządowymi (KOPD, PARPA). Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

   


                   
         

Mgr Robert Bieleckipedagog, dydaktyk, neurodydaktyk; nauczyciel oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie; autor artykułów z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia; członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; interesuje się rolą mechanizmów pracy mózgu w procesie edukacji, propaguje włączanie osiągnięć neuronauki  w projektowanie procesu uczenia się i nauczania.

     
                   
Moderatorzy                  
                   
          

Dr Paulina Gołaska - psycholog, pedagog specjalna, adiunkt w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium, prowadzi własną działalność konsultacyjno-szkoleniową „Terapia relacyjna”. Popularyzatorka nurtu relacyjnego w terapii i edukacji dzieci oraz młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpracuje z poznańską Fundacją Fiona, Strefą Dobrych Emocji Jacka Kielina, Fundacją "Dziecko w Centrum" oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ze spektrum autyzmu. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

         

 

Dr Aneta Kokot - dr nauk społecznych, adiunkt w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w Gnieźnie, psychoterapeuta w nurcie systemowym, autorka licznych artykułów i pozycji zwartej w zakresie poradoznawstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współorganizator licznych konferencji, seminariów naukowo-badawczych. Koordynator licznych inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci, młodzieży i dorosłych) w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. Biegły sądowy w zakresie przemocy w środowisku pracy. Oprócz działalności naukowej dr Aneta Kokot na co dzień pracuje z dziećmi i z młodzieżą w szkole podstawowej. W ramach projektów unijnych pełniła liczne funkcje związane z szeroko rozumianym doradztwem/poradnictwem społeczno-zawodowym.


   

           

 

     
Koordynator konferencji

 

     
         

Dr Iwona Gawrecka - dr n. hum. w dziedzinie pedagogiki. Wykładowca w GSW Milenium przedmiotów z obszaru  profilaktyki agresji i przemocy dzieci i młodzieży.Autorka artykułów o agresji i przemocy (m.in. Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji Warszawa 2007 wyd. „Książka i Wiedza”; Agresja i przemoc a starość, wyd. WSH Leszno 2008). Od 2003 r. Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych. Inicjatorka i organizatorka konferencji w GSW Milenium z zakresu autyzmu: Autyzm – Diagnoza i co dalej…? 2014r., Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu. 2015r. Założycielka i dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego działających przy GSW Milenium.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt i informacje

 

                                                               

61 428 26 27

690 942 988

konferencja@milenium.edu.pl

 

                                                                 

 


 

 

 

 


Organizator