Komunikacja on-line i multimedia

Gość


Nasze ośrodki

Komunikacja on-line i multimedia


Kogo przygotowujemy?

Studenci tej specjalności nauczą się jak w pracy zawodowej profesjonalnie wykorzystywać metody i techniki komunikacji on-line. Opanują umiejętność tworzenia komunikatów i przekazów multimedialnych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki komputerowej. Dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać i zarządzać Internetem, telefonią komórkową oraz elektronicznymi nośnikami obrazu i dźwięku w celu komunikowania się z otoczeniem.

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych, odpowiadając za komunikację przedsiębiorstw lub instytucji. Będą także przygotowani do prowadzenia własnych agencji reklamowych, public relations lub firm świadczących usługi grafiki komputerowej.


Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów podstawowych wymienionych obok, plan studiów obejmuje następujące zagadnienia m.in. projektowanie elementów grafiki internetowej podstawy grafiki komputerowej, technologie mobilne, projektowanie wirtualnej rzeczywistości, strategie promocji on-line, e-Biznes, komunikacja multimedialna

 

 

 

 <<zarządzanie