Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gość


Nasze ośrodki

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis specjalności

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie kierowania zespołami osób i rozwijania kompetencji interpersonalnych. Student dowie się jak rekrutować i selekcjonować pracowników, jak zadbać o ich rozwój oraz w kreatywny sposób zarządzać wizerunkiem własnym. Podczas nauki dzięki profilowi praktycznemu zdobędzie także umiejętności oraz kompetencje kierownicze i społeczne niezbędne w różnego rodzaju organizacjach.

Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie zarządzania konfliktami w organizacji oraz uwarunkowań występujących na rynku pracy. Potrafić będą także efektywnie zarządzać czasem oraz wiedzą, negocjować oraz badać predyspozycje zawodowe kadry. Nauczą się również organizować spotkania biznesowe, a także sprawnie komunikować. Poznając podstawowe zasady dotyczące przywództwa posiądą umiejętność etycznego oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 

Studenci od czwartego semestru studiów mają możliwość indywidualnie wybrać ścieżkę kształcenia decydując o wyborze przedmiotów z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi ma szanse stać się cenionym specjalistą i podejmować zatrudnienie w różnych jednostkach i komórkach personalnych organizacji. Będzie także potrafił świadczyć kompleksowe usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem różnorodnych problemów pracowniczych. Będzie także umiał prowadzić działalność gospodarczą na własnych rachunek a także skutecznie aplikować do firm konsultingowych.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, zarządzania wiedzą i czasem, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, sekretarz biura zarządu, specjalista ds. zarządzania talentami, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

 

 

 

  

                                                                                               

 

eRekrutacja

                                                             

    

  

 

 

 

 

 

 

 <<zarządzanie