Logistyka w przedsiębiorstwie

Gość


Nasze ośrodki

Logistyka w przedsiębiorstwie


Kogo przygotowujemy?

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do zarządzania obrotem towarowym na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Na studiach opanują m.in. umiejętności analizowania, planowania i koordynacji działań zaopatrzeniowych, kontroli jakości dostaw, zapoznają się z programami i systemami logistycznymi oraz specyfiką gospodarki magazynowej. Nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli im sprawnie organizować procesy związane z zakupem lub sprzedażą produktów konsumpcyjnych i przemysłowych.

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub handlowych, na stanowiskach odpowiedzialnych za transport towarów, zarządzanie obiektami magazynowymi, gospodarkę zaopatrzeniową lub wewnętrzny obrót towarowy.

Studenci w określonym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych na kierunku zajęć.


Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów wspólnych dla całego kierunku wyłącznie w ramach tej specjalności uczymy m.in. marketingu zakupów, zarządzania łańcuchem dostaw, logistycznej obsługi klienta, e-biznesu w logistyce, metod i narzędzi wspomagania negocjacji, technologii ochrony danych i transakcji, zarządzania jakością w logistyce, magazynowania i obsługi zapasów, sterowania procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji oraz transportu w systemach logistycznych.

 

 

 

 <<zarządzanie