Szczegóły książki

Gość


Nasze ośrodki

Szczegóły książki


Pedagogika społeczna wobec problemu wykluczenia społecznego
Poniedziałek, 13 lutego 2017
red. A. Knocińska, P. Frąckowiak, S. Jabłońska
Cena:35,00
Cena dla studentów: 30,00
„(…) teksty składające się na recenzowaną przeze mnie książkę stanowią o jej holistycznym podejściu czyniąc z niej przydatną dla teoretyków i praktyków pozycję. Komplikacja prac o charakterze teoretycznym i empirycznym z jednej strony pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się z ważnymi pozycjami literaturowymi i uporządkowaniem dotychczasowej wiedzy z zakresu różnych aspektów społecznego wykluczenia, zaś z drugiej stwarza możliwość rozeznania w prowadzonych aktualnie badaniach stymulując do ich kontynuacji” – dr hab. Piotr Chomczyński.
Okładka