Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Bezpłatne kursy dla nauczycieli, pedagogów i studentów


Bezpłatne kursy dla nauczycieli, pedagogów i studentów
wtorek, 7 maja 2019, Martyna Drągowska

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i studentów, które odbędą się w ramach projwektu "Moja Europa". Szkolenia odbędą się w siedzibie GSW Milenium przy ul. Okulickiego 3A, w Gnieźnie. Każde szkolenie jest certyfikowane, zakończone uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Semper Avanti i Komisja Europejska.

ZAPISY: anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl, 61 425 75 70, wew. 28, pokój 117

PROGRAM szkoleń:

1) 18.05.2019, godz. 10:30 - Dyskryminacja, mowa nienawiści i przemoc rówieśnicza

Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej, występującej w szkole oraz w internecie, z uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej, podstaw prawnych oraz informacji o organizacjach udzielających wsparcia w powyższym zakresie.

2) 19.05.2019, godz. 11:00 - Programy i inicjatywy europejskie

Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży, takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), inicjatywa UE "Gwarancje dla młodzieży", Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży itp.

3) 23.05.2019, godz. 11:00 - Prawa człowieka i obywateli UE

Prawa człowieka, w tym prawa podstawowe obywateli UE, edukacja na rzecz zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej, edukacja o wartościach, takich jak godność, wolność, demokracja, równość, samorządność oraz ich poszanowanie.