Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Absolutorium GSW Milenium


Absolutorium GSW Milenium
poniedziałek, 1 lipca 2019, Rafał Wojtaszak

W sobotę 29 czerwca odbyło się Absolutorium GSW Milenium, podczas którego absolwenci studiów licencjackich i magisterskich otrzymali dyplomy ukończenia studiów. W absolutorium udział wzięło 126 absolwentów pedagogiki i zarządzania.

W obecnym roku akademickim uczelnię ukończyło 79 absolwentów kierunku pedagogika oraz 47 absolwentów kierunku zarządzanie. Podczas uroczystości wykładowcy oraz absolwenci GSW Milenium otrzymali następujące wyróżnienia oraz nagrody.1. Medal okolicznościowy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Uczelni otrzymała

DR AGATA WOŹNIAK2. Tarcze Herbowe Społeczności Akademickiej GSW Milenium - najwyższe wyróżnienie Uczelni, przyznawane za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju GSW Milenium otrzymali:

DR SYLWIA JABŁOŃSKA

DR ANETA KOKOT

DR RADOSŁAW SKROBACKI

MGR KRZYSZTOF CELKA

MGR ANNA HEDRYCH – STANISŁAWSKA

MGR RAFAŁ SMARZYŃSKI3. W plebiscycie studenckim na Osobowość Akademicką GSW Milenium statuetkę otrzymali:

DR SYLWIA JABŁOŃSKA

DR PIOTR ODRAKIEWICZ


4.  Podziękowanie za dotychczasową współpracę i szczególny wkład w rozwój Uczelni otrzymał

PROF. ZW. DR. HAB. DZIERŻYMIR JANKOWSKI


5. Tarcze Herbowe oraz statuetki okolicznościowe za najwyższe wyniki w nauce otrzymali:


Pedagogika – studia I stopnia

IWONA BACIK

KARINA BORZYKOWSKA

ANETA GRZECHOWIAK

PATRYCJA WALCZAK


Pedagogika – studia II stopnia

MGR ALICJA BOGACZYK

MGR JOANNA MIŚKIEWICZ

MGR ANNA SOŁTYS-STAWOWA

MGR NATALIA ZIELIŃSKAZarządzanie – studia I stopnia

PIOTR BUKOWSKI

KAMILA ŁUCZYŃSKA

KAMILLA ŚLIWA

ANNA ZAWIERUCHA


Zarządzanie – studia II stopnia

MGR LESZEK BODUS

MGR ANETA LEMIESZ

MGR KAROLINA MICHALSKA

MGR DARIUSZ PLUTA

MGR HANNA SKORNIAK

MGR AGNIESZKA TOPOLSKA6. Podziekowania


- za aktywną działalność w Kole Naukowo-Samokształceniowym „Pasjonat” w latach 2016-2019 otrzymały:

PAULINA BĄKOWSKA

KARINA BORZYKOWSKA- za aktywną działalność w Kole Naukowo-Samokształceniowym „Pasjonat” w latach 2017-2019 otrzymują:

ANETA GRZECHOWIAK

ANGELIKA KACZMAREK

MARTA PAWŁOWSKA- za aktywną działalność w Kole Naukowym Milenium Management w latach 2017-2019 otrzymali:

MGR ANETA LEMIESZ

MGR AGNIESZKA TOPOLSKA

MGR PIOTR KLEŚNIAKMGR ANNA SOŁTYS-STAWOWA

- za szczególnie aktywną działalność na rzecz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w trakcie studiów w latach 2017-2019 jako: członek Senatu GSW Milenium, przewodnicząca Samorządu Studenckiego, członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Dziękujemy i gratulujemy!MGR ROMANA KAROLEWSKA

- za aktywną działalność na rzecz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w trakcie studiów w latach 2017-2019 jako: członek Senatu GSW Milenium, Samorządu Studenckiego, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Uczelnianej Komisji StypendialnejMGR LESZEK BODUS

- za szczególnie aktywną działalność w Kole Naukowym Milenium Management w latach 2017-2019 oraz w Samorządzie Studenckim i Uczelnianej Komisji Stypendialnej w latach 2017-20187. NagrodyMGR ALICJA BOGACZYK - NAGRODA REKTORA PROF. NZW. DR LECHOSŁAWA GAWRECKIEGO

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku pedagogika. Praca pt. "Perspektywa edukacji alternatywnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w opinii dorosłych" napisana pod kierunkiem dr Anety Kokot, oceniona na bardzo dobry z wyróżnieniem.MGR ROMANA KAROLEWSKA-  NAGRODA REKTORA PROF. NZW. DR LECHOSŁAWA GAWRECKIEGO

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku pedagogika. Praca pt. "Komunikacja osób w okresie wczesnej dorosłości w przestrzeniach mediów społecznościowych" napisana pod kierunkiem dr Sylwii Jabłońskiej, oceniona na bardzo dobry.KAMILA ŁUCZYŃSKA -  NAGRODA POSŁA RP PAWŁA ARNDTA

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku zarządzanie. Praca pt. „Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie firmy Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. Obecny stan świadomości społeczeństwa - sugestie i wnioski”, napisana pod kierunkiem dr. Piotra Odrakiewicza, oceniona na bardzo dobry z wyróżnieniem.


MGR NATALIA ZIELIŃSKA - NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku pedagogika. Praca pt. „Nadwaga i otyłość u dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako problem wychowania zdrowotnego”,  napisana pod kierunkiem dr Sylwii Jabłońskiej, oceniona na bardzo dobry z wyróżnieniem.MGR PIOTR KLEŚNIAK - NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

za najlepszą pracę dyplomową kierunku zarządzanie. Praca pt. „Normy etyczne we współczesnej reklamie. Z uwzględnieniem stowarzyszeń samoregulacji reklamy w Europie”, napisana pod kierunkiem dr. Piotra Odrakiewicza, oceniona na bardzo dobry z wyróżnieniem.MGR MONIKA KAPCZYŃSKA - NAGRODA STAROSTY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

za najlepszą pracę dyplomową otrzymała absolwentka kierunku zarządzanie. Praca pt. „Projektowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej w administracji publicznej w Urzędzie Miejskim Trzemeszna” napisana pod kierunkiem dr. Piotra Odrakiewicza, oceniona na bardzo dobry z wyróżnieniem.ZUZANNA GLUGLA-STANIEWSKA - NAGRODA WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU STAROSTWA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku pedagogika. Praca pt. „Bullying i jego znaczenie dla funkcjonowania ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym” napisana pod kierunkiem  dr Anety Kokot, oceniona na bardzo dobry z wyróżnieniem.MGR ANNA SOŁTYS-STAWOWA - NAGRODA PREZESA GNIEŹNIEŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku pedagogika. Praca pt. „Edukacja permanentna a aktywność życiowa seniorów-słuchaczy Gnieźnieńskiego i Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” napisana pod kierunkiem  dr Anety Kokot, oceniona na bardzo dobry.KARINA BORZYKOWSKA - NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku pedagogika. Praca pt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z autyzmem w wychowaniu przedszkolnym (na przykładzie Specjalnego Punktu Przedszkolnego Gniazdko w Gnieźnie)”, napisana pod kierunkiem dr Anny Knocińskiej, oceniona na bardzo dobry.MGR HANNA SKORNIAK - NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

za najlepszą pracę dyplomową na kierunku zarządzanie o tematyce dotyczącej Gminy Czerniejewo. Praca pt. „Procesy zarządcze na poziomie operacyjnym w różnych typach organizacji na przykładzie wybranych podmiotów” napisana pod kierunkiem dr. hab. Armina Mikosa von Rohrscheidt, Profesora GSW Milenium, oceniona na ocenę dobrą z plusem.Galerie zdjęć:

Absolutorium 2019 - Kierunek Pedagogika

Absolutorium 2019 - Kierunek Zarządzanie