Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Uwaga! Zmiany dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli po specjalnościach resocjalizacyjnych


Uwaga! Zmiany dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli po specjalnościach resocjalizacyjnych
środa, 1 maja 2019, Rafał Wojtaszak

 


Uwaga zmiany dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli po specjalnościach resocjalizacyjnych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli reguluje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz w szkołach wchodzących w ich skład.

 

Absolwent studiów licencjackich będzie mógł zajmować wymienione stanowiska dopiero w momencie ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (specjalności).

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575 ze zm.);


Uzupełnij swoje kwalifikacje i zapisz się na 2-letnie studia magisterskie o specjalności Resocjalizacja z prewencją kryminalną