Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Konferencja „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”


Konferencja „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”
poniedziałek, 14 października 2019, Rafał Wojtaszak

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji metodycznej „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”. Współorganizatorem oraz jednym z prelegentów konferencji jest dr Paulina Gołaska, wykładowca GSW Milenium.

Kiedy: 15 października 2019, godz. 9:00-17:30
Gdzie: Poznań, Sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego, al. Niepodległości 34


Celem spotkania jest podjęcie dyskusji nad możliwościami realnego wspierania uczniów ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady sprawdzonych rozwiązań, przynoszących realne korzyści zarówno dziecku, jak i jego rodzinie oraz specjalistom.

Osią dyskusji będą trzy innowacje społeczne wypracowane w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS:
1) „Rodzinne autonomie samodzielności”, 2) „Asystent/adwokat społeczny/tłumacz osoby ze spektrum autyzmu”, 3) „Autyzm relacyjnie”. 

Zaproszeni do udziału w dyskusji goście prezentować będą własne propozycje innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych, które wspierają osoby ze spektrum w całościowym rozwoju. Wśród prelegentów znajdą się samorzecznicy, rodzice uczniów ze spektrum autyzmu, psychologowie i pedagodzy − praktycy z długoletnim doświadczeniem współpracy ze środowiskiem osób w spektrum oraz przedstawiciele świata nauki (wykładowcy i badacze akademiccy).

W efekcie podejmowanej dyskusji słuchacze wyposażeni zostaną w konkretne narzędzia metodyczne, które będą mogli zastosować we własnej praktyce pedagogicznej.

Więcej informacji:
http://fundacja-fiona.org.pl/autyzmwszkole/

  • Udział w konferencji jest BEZPŁATNY - obowiązkowa rejestracja - decyduje kolejność zgłoszeń

    ZAREJESTRUJ SIĘ! Kliknij tutaj