Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020


Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
poniedziałek, 7 października 2019, Rafał Wojtaszak

Studenci GSW Milenium uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki. W sobotę 5 października w siedzibie uczelni przy ul. Okulickiego odbyła się Inauguracja, podczas której studenci I roku złożyli ślubowanie oraz otrzymali e-indeksy, a wykładowcy otrzymali nagrody i pamiątkowe wyróźnienia.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ

 
Podczas uroczystości Rektor GSW Milenium prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki wręczył akt mianowania nowego dziekana dr. Tomasza Albińskiego.


Następnie wykładowcy GSW Milenium otrzymali nagrody i pamiątkowe wyróżnienia:

Dr Agata Woźniak otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Mgr Elżbieta Jasek otrzymała Tarczę Herbową Społeczności Akademickiej GSW Milenium, najwyższe odznaczenie naszej Uczelni, przyznane za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Uczelni.

Dr Daniel Budzeń otrzymał list gratulacyjny za awans naukowy.Tradycyjny wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. profesor SGGW Ludwik Wicki, prodziekan studiów niestacjonarnych i rozwoju wydziału nauk ekonomicznych SGGW w Warszawie, który mówił o transformacji cyfrowej w gospodarce.

 

W październiku studia w GSW Milenium rozpoczyna 253 studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunkach pedagogika i zarządzanie.

 

Uczelnia przygotowała dla żaków nowe, ciekawe specjalności dopasowane do potrzeb rynku pracy. Adepci zarządzania będą zgłębiać zagadnienia sprzedaży, HR, administracji publicznej czy zarządzania jakością. Pasjonaci pedagogiki będą kształcić się w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, resocjalizacji oraz pedagogiki terapeutycznej.

 

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym – zajęcia odbywają się tylko soboty i niedziele, co drugi weekend. Rekrutacja ciągle trwa – zainteresowane osoby mogą się jeszcze zapisać.

 

Wszystkim studentom życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy i połamania piór na pierwszej sesji.